Je to choroba rozšírená najmä u anduliek, no niekedy postihuje aj agapornisy a korely. Takto postihnuté andulky strácajú chvostové perá a letky, čím sa znižuje ich schopnosť lietať.

V niektorých prípadoch perá samé dorastajú, no stáva sa to naozaj iba zriedkavo. Francúzske pŕchnutie sa vyskytuje už u mláďat anduliek, kedy sa prejavuje navonok. U dospelých jedincov sa ochorenie môže prejaviť aj po niekoľkých rokoch, dokonca môže prebiehať bez vonkajších príznakov. Andulka začne chradnúť a uhynie.

Toto ochorenie spôsobuje cirkovirus a môže byť komplikované ešte ďalšími vírusmi. postihuje imunitný systém chorej andulky a nedá sa liečiť. Je to náklazlivé ochorenie, preto pri kúpe novej andulky je dôležité dodržať karanténu aj z tohto dôvodu.

Zoznam pripravovaných článkov

Ako fungujú gény farieb u anduliek

Ako fungujú gény farieb u anduliek


Nič zložité. A ako fungujú? Dočítate sa v tomto článku.
Andulka Logo

Ondrej H.

Ondrej H.

Majiteľ a správca portálu.
Jansa

JANSA

Zakladateľka portálu andulka.sk
Jaro O.

Jaro O.

Žurnalista.
Peter P.

Peter P.

Chovateľ anduliek.

TPL_BACKTOTOP